Projecten:

Public Space & Urban Ecology
Preface:

Contact
Bureau Visie
CV
Research:

Participatieve vergroeningKrachtgroen heeft in het kader van de stedelijke vergroeningsopgave van de gemeente Rotterdam opnieuw opdracht gekregen om in 2015/2016 stenige wijken te vergroenen samen met bewoners en lokale maatschappelijke organisaties. De vergroening heeft tot doel het leefklimaat in de stad en de gezondheid van de stadsbewoners te verbeteren. Door groene kansen, behoeften en wensen samen in kaart te brengen en lokale groene initiatieven te ondersteunen kan het groen in wijken samen met bewoners worden verrijkt en uitgebreid. -lees verder-


Thirsty Cities

A landscape architectural approach to securing water supply for cities and their hinterland

As a landscape researcher with a keen interest in water systems and ecology I have been following the news on increasing water shortages (and paradoxically, but not surprisingly often also increased flood risk) in and around cities worldwide with a growing sense of alarm. At the same time wondering what can be done about it with an integrated spatial, landscape ecological/architectural approach. While collaborating in the Home at Work project, a research on improving live- work environment of communities in peri-urban industrial area’s in Bandung Indonesia, I started researching the over exploitation of water resources and declining water supply more intense. In recent years making cities more flood proof has become an important topic for (landscape) architects and planners, but an integrated approach to sustainable fresh water supply and hydrology not yet. In this blog I write about the causes, problems and possible solutions from a landscape architectural and ecological point of view. In particular looking at the spatial dimension of water stress. How can we (re-) shape our cities and landscapes to alleviate water shortages? Sharing our knowledge may help us built water secure livable cities and regenerate our ecosystems.

Just a few numbers on increasing water stress 

  • According to UN research global water demand can outpace supply by 30% in 2030
  • China houses 20% of the world population (with around 50% living in cities) and only 6% of the worlds water supply. (FAQ AQUASTAT, 2008-2012)

  • The Greater Los Angeles watershed is able to support at most 1 million people; the area currently has a population of over 18 million people
  • California only reuses 7% of it’s waste water;  Singapore reuses 30%
  • Andalusie Spain abstracts 64% more groundwater each year than is replenished

water_stress_world_map_large

In upcoming blogs I will elaborate on;

  • Bad practices; water stress in different urban area’s world wide (a.o. Bandung – Indonesia, Hong Kong & Macau / Pearl River Delta – China, California -USA, Andalusia – Spain)
  • Best Practices; Cities with smart fresh water strategies (Singapore, Chennai India)
  • Rainwater harvesting & groundwater recharge systems
  • Learning from the past; Smart ancient fresh water management systems (a.o. rainwater harvesting & groundwater recharge ‘temples’ in Gurajut India)

 


Home at Work

Home at Work, transforming industrial production landscapes into healthy live-work environments (Bandung, Indonesia)

Mo Smit (Cococan) invited me to collaborate in this practise-based design research, funded by the Dutch Creative Industries Fund. The objective of this research is to improve the homes and neighborhoods of industrial worker communities using a circular and cooperative development approach. The context of this research in Bandung, the number 1 textile region of Indonesia, is from a landscape-ecological perspective very interesting. The textile and garment industry has a disruptive impact on the local (aquatic) ecosystem and public health but also creates economic opportunities and employment for the poor. Interestingly the textile arts and crafts are historically interwoven with the local Sunda culture and eco-system as it provided all the necessary resources like fresh water and natural dyes in abundance. The challenge nowadays is to create green and liveable neighbourhoods, elaborating on existing structures realized by local communities. Reconnecting ecology and economy.

In this research we will develop design solutions of Home at Work encompass the efficient use of space, renewable energy, water, food supply and waste. Local communities and companies, global brands, governments, knowledge institutes and designers join forces, and prove that responsible design and development can add value on many levels of society.

 


Landwerk Walcheren publication

Landwerk Walcheren, scenario’s for a rich cultural landscapeIn spring 2014 we finished our design research Landwerk Walcheren. A collaboration between Paul de Graaf, Jos Willemsen and myself funded by the Dutch Creative Industries Fund. For Walcheren, a rural and touristic coastal region in the south-west wing of the Netherlands, we explored scenario’s to create a richer and more resilient landscape with agricultural, ecological and touristic opportunities. We developed transformative models to remove the traditional functional division between these three landscapes and create knew value during the process.


Tentoonstelling ZOET-ZOUT-ZEE-LAND

Tentoonstelling ZOET-ZOUT-ZEE-LAND, kansen voor aquacultuur 

Naar aanleiding van het onderzoeksproject ‘Landwerk Walcheren, een onderzoek naar integrale bottom-up plattelandsontwikkeling’ nemen wij deel aan de Tentoonstelling ZOET-ZOUT-ZEE-LAND. De waterhuishouding van de Zeeuwse Delta is al eeuwen een complexe opgave en vraagstuk. In het project Landwerk Walcheren is deze waterhuishouding en de dynamiek ervan een van de mogelijke aanjagers voor plattelandsvernieuwing. In plaats van behoud van de traditionele, statische en harde grens tussen water & land en zoet & zout kunnen nieuwe zachte overgangen worden gecreëerd met het ‘Randerijprincipe’ waarmee het landschap ecologisch, economisch en landschappelijk esthetisch kan worden verrijkt. In drie grensgebieden tussen water en land laten we in deze tentoonstelling zien hoe de dynamiek van water en watertechnieken ingezet kunnen worden om het landschap te verrijken.

De tentoonstelling is te zien in het CBK in Middelburg van 19 september t/m 3 november

http://www.cbkzeeland.nl/architectuur/aquacultuur/zoet-zout-zeeland

Het onderzoeksproject Landwerk Walcheren is een gezamelijk onderzoeksproject van Suzanne Loen/SLstudio, Paul de Graaf/Onderzoek en Ontwerp & Jos Willemsen/Zela en Kompanen

LANDWERK

(more…)


Publicatie Water inSight

Water inSight, an exploration into the landscape architectonic transformation of polder water

Op 14 februari vond de boekpresentatie plaats van Water inSight, waarvan in mei 2012 bij SUN al de Nederlandse versie verscheen. In het polderlandschap wordt het watersysteem steeds meer beschouwd als een civieltechnisch vraagstuk, de landschapsarchitectonische potentie wordt nauwelijks benut. In dit boek wordt het polderwatersysteem ontrafeld en wordt verkend hoe de architectonische benadering uit de klassieke landschapstuinen ingezet kan worden bij wateropgaven in het polderlandschap. Tijdens de lezingen gaven de auteurs Inge Bobbink en Suzanne Loen en Han Meyer en kunstenaar Rudy Luijters hun visie op de betekenis van watersystemen in ruimtelijke opgaven. Lees hier een korte samenvatting van de lezingen>>

Het boek is te bestellen als print on demand via: lulu.com

Online lezen: ISSUU.com

PDF downloaden via: TU Delft Repository


Functioneel Groen Kennisestafette

Functioneel Groen, verbetering van het stedelijk leefklimaat door de toepassing van groen

In opdracht van de Gemeente Tilburg en het Europese Interreg. project Functioneel Groen heeft ontwerperscollectief KRACHTGROEN van mei t/m juni 2012 een kennisestafette georganiseerd in de steden Tilburg, Sittard, Leuven (BE) en Oostrozebeke (BE). Doel van de kennisbijeenkomsten was het verspreiden van de kennis over functioneel groen en de toepassing daarvan in stedelijke herontwikkelingsgebieden. KRACHTGROEN organiseerde de lezingen en begeleidde workshops waarin voor verschillende gebiedsontwikkelingen in de betrokken gemeenten de kansen voor de toepassing van functioneel groen in kaart werden gebracht.

http://www.functioneelgroen-seminars.eu/

 


(more…)


Publicatie Boek Water in Zicht

Water inZicht, Een verkenning naar de landschapsarchitectonische bewerkingen van het polderwater

Bij SUN is in mei 2012 het boek Water inzicht verschenen van Inge Bobbink en Suzanne Loen. In Nederland heeft het polderwatersysteem, met haar sloten, vaarten, sluizen, gemalen en dammen vooral een civieltechnische betekenis. In de klassieke Franse, Engelse en Italiaanse tuinen wordt water juist ingezet als een landschapsarchitectonisch element met esthetische waarde. In dit boek wordt aan de hand van klassieke watertuinen verkend hoe het instrumentarium uit de klassieke watertuinen ingezet kan worden bij de landschapsarchitectonische bewerkingen van het polderwater.

http://www.sunarchitecture.nl/books/category/landscape_and_water


Ontwerpend onderzoek

Landwerk Walcheren, Strategische plattelandsontwikkeling in de praktijk

‘Landwerk Walcheren’ is een onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Kunstpark Zeeland (KPZ) en Paul de Graaf Ontwerp en Onderzoek. In het onderzoek wordt een strategische benadering van gebiedsontwikkeling van het landschap gekoppeld aan de lokale bottom-up expertise van KPZ. KPZ is een Walcherse bottum-up gebiedsontwikkelaar die lokale landschappelijke en architectonische interventies initieert en uitvoert. Het onderzoek is erop gericht om nieuwe gebiedsontwikkelingen in gang te zetten in Walcheren en zo te komen tot innovatieve modellen voor een rijker landschap. Het onderzoek wordt mede gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor Architectuur. >>

 

 


Krachtgroen Kweeklab op Dutch Design Week

Krachtgroen Kweeklab, Work In Progress
Hacking the city – Natlab – Dutch Design Week 2011

KRACHTGROEN, het ontwerperscollectief waar SL studio deel van uit maakt, is uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de tentoonstelling ‘Hacking the City’ op de Dutch Design Week 2011. KRACHTGROEN wil met haar Kweeklab, een tijdelijke tuin met mobiel atelier,  de discussie aangaan met bezoekers, ontwikkelaars, huidige en toekomstige bewoners over de kansen en kwaliteiten van co-creatie van de groene ruimte in de gebiedsontwikkeling in het algemeen en op Strijp S in het bijzonder. De gehele week mogen bezoekers, jong en oud, relaxen in en/of meedenken en meewerken in de tuin en ons mobiel atelier. In onze visie is niet het einbeeld in de gebiedsontwikkeling leidend maar de veranderende ruimtelijke behoeften en kwaliteiten van de context.  Onze bijdrage aan de tentoonstelling is dan ook een ‘Work in Progress’>>


Ontwerpend onderzoek

De Botanische stad, groene ruimte en stedelijke biotopen

SL studio werkt aan het onderzoeksproject ‘De Botanische stad, groene ruimte en stedelijke biotopen’. Groene ruimte in steden is vaak monotoon en soortenarm ingericht. De stedelijke omgeving wordt door veel ontwerpers en ecologen dan ook beschouwd als één biotoop; namelijk de stedelijke. De stedelijke omgeving van hoog- tot suburbaan kent tegenwoordig echter een hogere biodiversiteit dan het landelijke gebied. Dit komt door de schaalvergroting en intensivering in de landbouw enerzijds en door de introductie van steeds meer cultivars en exoten in stadstuinen anderzijds, maar ook door de steeds sterke temperatuurs- en klimaatverschillen en wisselende fysieke omstandigheden binnen een stedelijk gebied. Zo kan een stenig gebied met dichte hoogbouw beschouwd worden als bergklimaat, en heerst in sommige binnenterreinen een subtropisch klimaat waar palmen en kiwi’s bloeien en overwinteren. Koele, vochtige, beschaduwde plekken in de stad zijn uitstekende biotopen voor water of moerastuinen.

Door juist te ontwerpen vanuit de diverse micro-klimaten en biotopen in de stad kan een diverser en rijker geschakeerde groenstructuur ontstaan die tevens een bijdrage kan leveren aan het oplossen van water- en klimaatvraagstukken in de stedelijke omgeving. De diversiteit aan tuinen en biotopen zoals die van oudsher voorkomen in Botanische tuinen, kloostertuinen en paleistuinen dienen als studie-objecten voor dit onderzoek naar nieuwe typologieën voor groene ruimte.  >>

(more…)


Krachtgroen Lente-Atelier

Kennisuitwisseling over nieuwe vormen van ontwikkeling, beheer en gebruik van groene ruimte

Op 20 mei organiseerde het Ontwerpercollectief Krachtgroen waarvan SL Studio deel uitmaakt een kennisatelier over nieuwe kansen voor groene ruimte. De crisis noodzaakt namelijk tot een nieuwe visie op groene ruimte in en om de stad. De overheid trekt zich terug waardoor versnippering en verarming van het groen dreigt. Initiatieven als buurttuinen en stadslandbouw komen op. Toch kunnen niet alleen bewoners en vrijwilligers het groen ontwikkelen en beheren. Welke vormen van beheer, financiering ze zelfs verdienmodellen zijn nog meer mogelijk voor de groene ruimte? En wat kunnen we leren van inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland en het heden en verleden? Krachtgroen nodigde groenmakers, groendenkes en groenbeheerders uit om kennis uit te wisselen over nieuwe kansen en concepten.


Lezing

Lezing en presentatie van het Krachtgroen onderzoek op de Groeneconferentie Rotterdam

In de sfeervolle Arminiuskerk in Rotterdam vond op 14 december de Groeneconferentie plaats, Nienke Bouwhuis en Suzanne Loen presenteerden de Krachtgroen visie op groene ruimte in en om de stad.

De conferentie werd georganiseerd door het Rotterdams Milieucentrum dat een interessant programma samenstelde. Rotterdam zet door gebrek aan geld in op particuliere initiatieven om de stad te vergroenen, maar het ontbreekt aan regie en visie hoe dit precies in samenhang zou moeten gebeuren. Een gemiste kans voor de stad, de bewoners en de natuur. KRACHTGROEN maakte in haar lezing duidelijk hoe gebruikers van groene ruimte samen kunen werken aan de groene ruimte en wat daarvoor nodig is van de overheid. Waar overheden en projectontwikkelaars groen in deze tijd beschouwen als een kostenpost ziet KRACHTGROEN groene ruimte juist als instrument voor duurzame gebiedsontwikkeling. Groene ruimte creëert namelijk waarde; ecologische, sociale, ruimtelijke én economische.>>


Route-ontwerp

Minor Landschapsarchitectuur Identiteit & Interventie; Route-ontwerp in het Cultuurlandschap

Suzanne Loen is in de periode 2010/2011 gastdocent Landschapsarchitectuur aan de TU-Delft voor het keuzevak ‘Identiteit en Interventie’. Studenten ontwerpen een wegtracé door cultuurlandschappen en verstedelijkt gebied. Wegen, zeer ingrijpende interventies, worden meer beschouwd als een civieltechnische opgave dan een landschapsarchitectonische. De studenten leren het wegontwerp te beschouwen als een interventie die vraagt om een visie op de context en de gelaagde ontwikkeling daarvan. Welke ingrepen in de weg en het landschap zijn nodig om te komen tot een landschapsarchitectonisch ensemble dat recht doet aan de weg en het omringende landschap? Eric Luiten ontwikkelde deze opgave en is de verantwoordelijk hoogleraar.


Nieuws

Oprichting Ontwerperscollectief KRACHTGROEN – Gebiedsontwikkelaars

Op 1 september 2010 is het Ontwerperscollectief  KRACHTGROEN opgericht. SLstudio/Suzanne Loen leidde als mentor het onderzoeksteam en is mede-oprichter van het collectief. Als gebiedsontwikkelaars voor de groene ruimte adviseert Krachtgroen overheden, woningcorporaties, burgers etc. op het gebied van Duurzame gebiedsontwikkeling. Groene ruimte, natuur en landschap wordt ingezet als instrument voor sociale, fysieke, economische en ecologische verbetering van stedelijke en landelijke gebieden.

Op 9 juli 2010 sloot Lab07-Krachtgroen haar onderzoek af met een succesvolle presentatie-tour op locatie. Door de positieve reacties van de betrokken gemeenten waarvoor wij casestudies uitvoerden werd ons team gesterkt in de gedachte dat de door ons ontwikkelde groenstrategie zeer waardevol is. De strategie bestaat uit het ontwikkelen van ruimtelijke raamwerken voor groene initiatieven die, geregisseerd door (lokale) overheden, ingevuld kunnen worden door verschillende partijen. Dit kunnen gemeenten zelf zijn maar ook burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen als scholen en ziekenhuizen. Deze partijen kunnen participeren in ontwikkeling, beheer en onderhoud van groene ruimte. Dit vraagt om nieuwe beleids- en ontwerpinstrumenten zoals een interactief platform (GO-GREEN) waarop partijen binnen het raamwerk groene ruimte vinden en ontwikkelen. Het ruimtelijke raamwerk wordt dan een dynamisch groen bestemmingsplan waarin ook de factor tijd en tijdelijkheid een belangrijke rol spelen.  >>

(more…)


Water Inzicht

Een landschapsarchictonische verkenning van het Nederlandsche waterlandschap (publicatie en onderzoek aan de Leerstoel Landschapsarchitectuur, faculteit Bouwkunde TU Delft)

In samenwerking met Inge Bobbink werkt SL studio aan het onderzoek en de publicatie WaterInzicht. Waterwerken uit het Nederlandse cultuurlandschap, ‘de Watermachine’, worden ontleed in samenhang met hun specifieke context. Paralel aan de studie van de Nederlandse waterwerken worden klassieke landschapstuinen, waarin water een beeldbepalende rol speelt, geanalyseerd op hun architectonische kwaliteit. Door de techniek van de Nederlandse waterwerken en de architectonische waterelementen van de klassieke landschapstuinen op elkaar te projecteren wordt een nieuw instrumentarium aan waterwerken ontwikkeld dat zowel technische als landschapsarchitectonische kwaliteit heeft. Het onderzoek is van belang vanwege de actuele wateropgaven waarvan de inpassing in het landschap vraagt om nieuwe landschapsarchitectonische middelen. >>


Nieuws

Onderzoeksateliers Nederland wordt anders, Atelier van de Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol

‘Gisteren af’ was jarenlang de mantra in de wereld van het ontwerp, ruimtelijk beleid en projectontwikkeling. Nu het rustiger is op de markt hebben we tijd voor reflectie en het uitdiepen van belangrijke thema’s voor de toekomst. Het zijn de (jonge) ontwerpers die de Nederlandse ruimte zullen vormgeven. ‘Nederland wordt anders’ speelt ze de bal toe. In het Onderzoekslab verdiepen honderd geselecteerde ontwerpers verdeeld over zeven teams zich in uiteenlopende kwesties. Dit zijn actuele, nationale vraagstukken die voorafgaan aan reguliere onderzoeks- en ontwerpopdrachten.  SL studio / Suzanne Loen zal in de komende ronde, die in april van start gaat,  als mentor optreden van het Onderzoekslab ‘Groen in Krachtwijken’. >>Publication

Land InSight,  A Landscape Architectonic Exploration of Locus

Land InSight defines and unravels the Dutch landscapes. Landscapes are subject to change and can be conceived as stacks of horizontal layers that comes to lie on top of or next to one another in the course of time. This book does not distinguish between natural landscape, cultural landscape or urban landscape: the motorway landscape is treated in the same way as the sand ridge landscape. >>


Publication

Ground-UP City, Play as a Design Tool

Ground-up City. Play as a Design Tool presents an innovative design strategy for play networks in city neighbourhoods. Such networks are not only advantageous for children, they create the necessary conditions for encounter between people of different ages and backgrounds. Ground-up City can therefore act as a template for current Dutch policy plans focused on the social and spatial restructuring of problem neighbourhoods, such as ’40 districts’, a national project, and the Rotterdam project ‘Child-friendly neighbourhoods’.


Interview

Op stadssafari met Johan van Zoest, stadsecoloog – Artikel voor O2 Magazine

Mensen worden gelukkiger, gezonder en socialer van groene ruimte en natuur, maar inmiddels leeft meer dan de helft van de wereldbevolking in stenige urbane gebieden en dat percentage zal alleen maar toenemen. Hoe komen mensen dan nog in aanraking met genoeg natuur? Traditionele ecologen zien de stad als een vijandige omgeving waar geen plek is voor groene ruimte van betekenis. Rijke natuur en biodiverse ecosystemen vind je ver buiten de stad. Dat van dit beeld weinig klopt bewijst Johan van Zoest, stadsecoloog van de gemeente Amsterdam en onderzoeker/docent stadsecologie aan de TU Eindhoven. Hij beschrijft in het boek ‘Leven in de Stad, betekenis en toepassing van natuur in de stedelijke omgeving’ de verassend rijke natuur die in de stad verborgen is en geeft adviezen hoe steden groener, biodiverser en aangenamer kunnen worden ingericht. Teake de Jong (hoogleraar stedelijke ecologie aan de TU Delft) noemde het ‘Het meest complete boek over stadsecologie ooit geschreven’. Ik ging op stadssafari door Amsterdam met de schrijver en sprak over zijn visie op stadsnatuur, de evolutie van groene stedenbouw en de vraag: is de mens, evolutionair gezien, wel aangepast aan het stadsleven?