Publicatie Water inSight

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Water inSight, an exploration into the landscape architectonic transformation of polder water

Op 14 februari vond de boekpresentatie plaats van Water inSight, waarvan in mei 2012 bij SUN al de Nederlandse versie verscheen. In het polderlandschap wordt het watersysteem steeds meer beschouwd als een civieltechnisch vraagstuk, de landschapsarchitectonische potentie wordt nauwelijks benut. In dit boek wordt het polderwatersysteem ontrafeld en wordt verkend hoe de architectonische benadering uit de klassieke landschapstuinen ingezet kan worden bij wateropgaven in het polderlandschap. Tijdens de lezingen gaven de auteurs Inge Bobbink en Suzanne Loen en Han Meyer en kunstenaar Rudy Luijters hun visie op de betekenis van watersystemen in ruimtelijke opgaven.

Inge Bobbink benadrukte het belang van kennis en doorgronding van het ontstaan van en werking van het polderwatersysteem. Pas als we het systeem begrijpen kunnen we het transformeren.

Han Meyer ging in op de verbindende rol die de strijd tegen het water heeft gespeeld in de maatschappij door de eeuwen heen. Hij pleitte in zijn betoog voor een nieuwe meer duurzame en samenbindende visie op water.

Suzanne Loen liet voorbeelden zien van waterlandschappen en elementen waarin, in tegenstelling tot het Nederlandse polderwatersysteem van ‘vechten tegen’ het water, juist de natuurlijke dynamiek van het water wordt omarmd. De integratie van het natuurlijke, cultuur-technische en landschapsarchitectonische leidt tot ingenieuze en duurzame landschapssystemen.

Kunstenaar Rudy Luijters hield een betoog voor de kunst van het weglaten in landschapsarchitectuur. Met zijn naar eigen zeggen ‘ongerichte blik’ trekt hij de polder in om lokale niet-architectonische menselijke ingrepen in kaart te brengen. Hieruit destilleert hij staalkaarten voor hekken, bruggetjes, dammen en stuwen die toegepast kunnen worden bij toekomstige ontwikkelingen. Zijn pleidooi voor het weglaten van ‘generieke architectuur’ in het landschap was inspirerend en prikkelend.

Het boek is te bestellen als print on demand via: lulu.com

Online lezen: ISSUU.com

PDF downloaden via: TU Delft Repository