Krachtgroen Kweeklab op Dutch Design Week

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Krachtgroen Kweeklab, Work In Progress
Hacking the city – Natlab – Dutch Design Week 2011

KRACHTGROEN, het ontwerperscollectief waar SL studio onderdeel van uit maakt, is uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de tentoonstelling ‘Hacking the City’ op de Dutch Design Week 2011. KRACHTGROEN wilde met haar Kweeklab, een tijdelijke tuin met mobiel atelier, de discussie aangaan met bezoekers, ontwikkelaars, huidige en toekomstige bewoners over de kansen en kwaliteiten van co-creatie van de groene ruimte in de gebiedsontwikkeling in het algemeen en op Strijp S in het bijzonder. De gehele week mogen bezoekers, jong en oud, relaxen in en/of meedenken en meewerken in de tuin en ons mobiel atelier. In onze visie is niet het einbeeld in de gebiedsontwikkeling leidend maar de veranderende ruimtelijke behoeften en kwaliteiten van de context. Onze bijdrage aan de tentoonstelling is dan ook een ‘Work in Progress’.

Strijp S wordt in hoog tempo herontwikkeld. In deze gebiedsontwikkeling vormen vooral de gebouwen het uitgangspunt. Krachtgroen denkt juist vanuit de kwaliteit van de openbare (groene) ruimte en de aanjangende rol die gebruikers kunnen spelen in de ontwikkeling van die ruimte. Tijdens de tentoonstelling ‘Hacking the city’ gaat Krachtgroen een groen experiment aan. Op Strijp S beginnen wij met de aanleg van een tijdelijke tuin die zich onder invloed van de bezoekers en onze eigen voortschrijdende inzichten verder ontwikkeld.

http://www.krachtgroen.nl/2011/10/work-in-progress-dag-2/
http://www.madlab.nl/puls/
http://www.ddw.nl/event.php?eventID=da28c92b23461e0a06a2faf37e5704db