Krachtgroen Lente-Atelier

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Kennisuitwisseling over nieuwe vormen van ontwikkeling, beheer en gebruik van groene ruimte

Op 20 mei organiseerde het Ontwerpercollectief Krachtgroen waarvan SL Studio deel uitmaakt een kennisatelier over nieuwe kansen voor groene ruimte. De crisis noodzaakt namelijk tot een nieuwe visie op groene ruimte in en om de stad. De overheid trekt zich terug waardoor versnippering en verarming van het groen dreigt. Initiatieven als buurttuinen en stadslandbouw komen op. Toch kunnen niet alleen bewoners en vrijwilligers het groen ontwikkelen en beheren. Welke vormen van beheer, financiering ze zelfs verdienmodellen zijn nog meer mogelijk voor de groene ruimte? En wat kunnen we leren van inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland en het heden en verleden? Krachtgroen nodigde groenmakers, groendenkes en groenbeheerders uit om kennis uit te wisselen over nieuwe kansen en concepten.

Krachtgroen initieert het onderzoek ‘De Groene Rekenkamer’. In dit onderzoek zullen we een Atlas aanleggen van interessante voorbeelden van beheer, gebruik en financiering voor groene ruimte. Deze voorbeeldmodellen worden geprojecteerd op Nederlandse Proeftuinen. Zo onderzoekt Krachtgroen nieuwe kansen voor groene ruimte. Samenwerkingsverbanden zullen worden aangegaan met experts op het gebied van stedelijke en rurale economie en sociologie.
www.krachtgroen.nl