Nieuws

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Onderzoeksateliers Nederland wordt anders
Atelier van de Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol

In het Onderzoekslab verdiepen honderd geselecteerde ontwerpers verdeeld over zeven teams zich in uiteenlopende kwesties. Dit zijn actuele, nationale vraagstukken die voorafgaan aan reguliere onderzoeks- en ontwerpopdrachten. Het gaat hier nadrukkelijk om ontwerpend vooronderzoek dat anders niet zou zijn verricht. Aan bod komen onder andere: binnenstedelijke verdichting, nieuw wonen in de wijk, herbestemming, krimp, nieuwe werkmilieus, verwevenheid stad en landschap, duurzame (rijks)gebouwen en knooppuntontwikkeling. Elk team heeft een eigen mentor en een vaste werkplek ergens in het land. SL studio / Suzanne Loen zal in de komende ronde, die in april van start gaat, als mentor optreden van het Onderzoekslab ‘Groen in Krachtwijken’.

Kijk voor meer informatie op:
http://www.nederlandwordtanders.nl/