Lezing

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Lezing en presentatie van het Krachtgroen onderzoek op de Groeneconferentie Rotterdam

In de sfeervolle Arminiuskerk in Rotterdam vond op 14 december de Groeneconferentie plaats, Nienke Bouwhuis en Suzanne Loen presenteerden de Krachtgroen visie op groene ruimte in en om de stad.

De conferentie werd georganiseerd door het Rotterdams Milieucentrum dat een interessant programma samenstelde. Rotterdam zet door gebrek aan geld in op particuliere initiatieven om de stad te vergroenen, maar het ontbreekt aan regie en visie hoe dit precies in samenhang zou moeten gebeuren. Een gemiste kans voor de stad, de bewoners en de natuur. KRACHTGROEN maakte in haar lezing duidelijk hoe gebruikers van groene ruimte samen kunen werken aan de groene ruimte en wat daarvoor nodig is van de overheid. Waar overheden en projectontwikkelaars groen in deze tijd beschouwen als een kostenpost ziet KRACHTGROEN groene ruimte juist als instrument voor duurzame gebiedsontwikkeling. Groene ruimte creëert namelijk waarde; ecologische, sociale, ruimtelijke én economische. Nu is het ontwikkelen en beheren van de groene ruimte nog voornamelijk een taak van de overheid terwijl er genoeg groene ‘Bottom – Up’ initiatieven zijn die bij zouden kunnen dragen aan het structureel vergroenen van de stad.

Het pleidooi van Krachtgroen; Leg in je stadsvisie de verschillende opgaven over elkaar en laat zien wat de stad doet en wat je als burger of bedrijf kan doen om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteits en / of klimaatopgave. Onze GO-GREEN website zou een antwoord kunnen geven op deze vraag; Informatie, co-creatie en communicatie over groen op een toegankelijke platform. De Krachtgroenvisie oogste zowel bijval als critische noten. We hebben nog lang ‘na-geboomd’ met andere groene geesten op de gezellige borrel.