Nieuws

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Oprichting Ontwerperscollectief KRACHTGROEN – Gebiedsontwikkelaars

Op 1 september 2010 is het Ontwerperscollectief  KRACHTGROEN opgericht. SLstudio/Suzanne Loen leidde als mentor het onderzoeksteam en is mede-oprichter van het collectief. Als gebiedsontwikkelaars voor de groene ruimte adviseert Krachtgroen overheden, woningcorporaties, burgers etc. op het gebied van Duurzame gebiedsontwikkeling. Groene ruimte, natuur en landschap wordt ingezet als instrument voor sociale, fysieke, economische en ecologische verbetering van stedelijke en landelijke gebieden.

Op 9 juli 2010 sloot Lab07-Krachtgroen haar onderzoek af met een succesvolle presentatie-tour op locatie. Door de positieve reacties van de betrokken gemeenten waarvoor wij casestudies uitvoerden werd ons team gesterkt in de gedachte dat de door ons ontwikkelde groenstrategie zeer waardevol is. De strategie bestaat uit het ontwikkelen van ruimtelijke raamwerken voor groene initiatieven die, geregisseerd door (lokale) overheden, ingevuld kunnen worden door verschillende partijen. Dit kunnen gemeenten zelf zijn maar ook burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen als scholen en ziekenhuizen. Deze partijen kunnen participeren in ontwikkeling, beheer en onderhoud van groene ruimte. Dit vraagt om nieuwe beleids- en ontwerpinstrumenten zoals een interactief platform (GO-GREEN) waarop partijen binnen het raamwerk groene ruimte vinden en ontwikkelen. Het ruimtelijke raamwerk wordt dan een dynamisch groen bestemmingsplan waarin ook de factor tijd en tijdelijkheid een belangrijke rol spelen.  >>

Onderzoeksresultaten Krachtgroen onderzoek – NWA / Min. VROM / Atelier van de Rijksbouwmeester-

Ruim 3 maanden lang werkte het onderzoekslab Krachtgroen aan haar onderzoek naar kansen en bedreigingen voor groene ruimte in en om de stad. In ons onderzoek bleek als snel dat het niet zo zeer ging om goede ideeën voor groene ruimte maar vooral over het gebrek aan geld voor onderhoud, beheer en ruimtelijke samenhang. Dit gebrek aan middelen resulteert in ‘onderhoudsarm’ en versnipperd groen waardoor de potentiële kracht van groen (beter sociaal en fysiek stedelijk leefklimaat) niet wordt benut. Om de verarming van de groene ruimte en de procesmatige en ruimtelijke versnippering tegen te gaan ontwikkelden wij een groenvisie (Het Manifest), een strategie en een instrument.

De strategie bestaat uit het ontwikkelen van ruimtelijke raamwerken voor groene initiatieven die, geregisseerd door (lokale) overheden, ingevuld kunnen worden door verschillende partijen. Dit kunnen gemeenten zelf zijn maar ook burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen als scholen en ziekenhuizen. Al deze partijen kunnen participeren in ontwikkeling, beheer en onderhoud van groene ruimte. Dit vraagt om nieuwe beleids- en ontwerpinstrumenten zoals een interactief platform (GO-GREEN) waarop partijen binnen het raamwerk partijen groene ruimte vinden en ontwikkelen. Het ruimtelijke raamwerk wordt dan een dynamisch bestemmingsplan waarin ook de factor tijd en tijdelijkheid een belangrijke rol spelen.

Op 9 juli 2010 sloot Lab07-Krachtgroen haar eerste onderzoeksresulaten af met een succesvolle presentatie-tour op lokatie. Door de positieve reacties van de betrokken gemeenten waarvoor wij casestudies uitvoerden werd ons team gesterkt in de gedachte dat de door ons ontwikkelde groenstrategie zeer waardevol is. Wij zetten daarom onze activiteiten binnen het OntwerpersKollektief Krachtgroen voort. Als gebiedsontwikkelaars voor de groene ruimte ontwikkelen wij gebiedsvisies en groene kansenkaarten, adviseren wij overheden, burgers en instanties bij het ontwikkelen van beheer- en exploitatiemodellen voor groene ruimte en maken ruimtelijke groenplannen in samenhang met de passende beheermodellen.

SL studio/Suzanne Loen leidde als mentor het onderzoeksteam en heeft zich aangesloten bij het OntwerperKollektief Krachtgroen.
Voor meer informatie over onze onderzoeksresultaten en casestudies kijk op:
www.nederlandwordtanders.nl/lab07/
www.krachtgroen.nl
of mail naar:
info(@)krachtgroen.nl
suzanneloen(@)slstudio.nl