Publicatie Boek Water in Zicht

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Water inZicht, Een verkenning naar de landschapsarchitectonische bewerkingen van het polderwater

Bij SUN is in mei 2012 het boek Water inzicht verschenen. In Nederland heeft het polderwatersysteem, met haar sloten, vaarten, sluizen, gemalen en dammen vooral een civieltechnische betekenis. In de klassieke Franse, Engelse en Italiaanse tuinen wordt water juist ingezet als een landschapsarchitectonisch element met esthetische waarde. In dit boek wordt aan de hand van klassieke watertuinen verkend hoe het instrumentarium uit de klassieke watertuinen ingezet kan worden bij de landschapsarchitectonische bewerkingen van het polderwater.

Stap voor stap wordt uitgelegd hoe de ‘watermachine’ in het Nederlandse polderlandschap functioneert en hoe bij nieuwe ingrepen in het landschap, zoals waterbergingsvraagstukken, het instrumentarium uit de klassieke watertuinen ingezet kan worden om de landschapsarchitectonische kwaliteit te versterken. Momenteel wordt gewerkt aan de Engelse vertaling.

http://www.sunarchitecture.nl/books/category/landscape_and_water