Water Inzicht

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

In samenwerking met Inge Bobbink werkt SL studio aan het onderzoek en de publicatie WaterInzicht. Waterelementen uit het Nederlandse cultuurlandschap, ‘de Watermachine’, worden ontleed in samenhang met hun specifieke context. Paralel aan de studie van de Nederlandse waterwerken worden klassieke landschapstuinen, waarin water een beeldbepalende rol speelt, geanalyseerd op hun architectonische kwaliteit. Door de techniek van de Nederlandse waterwerken en de architectonische waterelementen van de klassieke landschapstuinen op elkaar te projecteren kan een nieuw instrumentarium aan waterwerken worden ontwikkeld dat zowel technische als landschapsarchitectonische kwaliteit heeft. Dit is noodzakelijk omdat de actuele wateropgaven zowel een technische opgave zijn als een landschapsarchitectonisch vraagstuk zijn.

Het onderzoek en de publicatie worden uitgevoerd bij de Leerstoel Landschapsarchitectuur aan de Faculteit Bouwkunde, TU Delft