3D groene speelruimte

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Groene acupunctuur

Vraagstuk stedelijke groene ruimte
Uit onderzoek blijkt dat goed vormgegeven groene ruimte een positieve invloed kan hebben op mensen en de manier waarop zij hun leefomgeving waarderen. Hoe groter de biodiversiteit van de beplanting hoe positiever de ruimte wordt ervaren. De groene openbare ruimte in de stadswijken is vaak beperkt, letterlijk en figuurlijk. Bloembakken zijn niet bespeelbaar, in bomen kunnen of mogen kinderen niet klimmen. Ook volwassenen voelen nauwelijks binding met het afstandelijke kijkgroen. De schaarse openbare ruimte kan veel beter worden benut door groen in te zetten als ecologisch, ruimtelijk-esthetisch en sociaalbindend element.

Veel stenige openbare ruimten kunnen niet zomaar worden ‘vergroend’ vanwege hun specifieke programma. Het ondergrondse programma kabels en riolering bemoeilijkt de aanplant van bomen. Vooral op marktpleinen, schoolpleinen en parkeerdekken is het niet altijd mogelijk veel vierkante meters groen toe te passen. In plaats van oplossingen in vierkante meters moet worden gedacht ik kubieke meters groen

Concept Flower Tower, drie dimensionale groene ruimte
De Flower Tower is inzetbaar op plekken waar ruimte schaars is en waar behoefte is aan groene speel- en ontmoetingsplek. Het biedt ruimte aan kinderen en volwassenen om te genieten en zich te verwonderen over de natuur. De Flower Tower bestaat uit verschillende nivo’s met elk een eigen ecologische en/of sociale functie. Men kan eraan ruiken, plukken, proeven en het trekt vogels, bijen en vlinders aan. Hierdoor heeft de toren ook een educatieve functie. De gelaagde opbouw stimuleert lichaamsbeweging. Kinderen zien er een
boomhut in, jongeren een klimtoren en volwassenen gebruiken het als zit- en ontmoetingsplek. De toren is uitnodigend en door de seizoenen heen verandert de beplanting van kleur.

Groen(t)e markt Grote Visserijplein, intensivering van het ruimtegebruik
Het Grote Visserijplein in Delfshaven is op marktdagen een levendig plein en heeft ook een belangrijke sociale functie vanwege het naastgelegen wijkcentrum/bibliotheek Pier 80. Op niet-markt dagen heeft het plein echter een desolate uitstraling en geen functie. Het plein heeft dan geen eigen identiteit en functioneert niet als ontmoetingsplek. Terwijl Pier 80 het plein ook zou kunnen gebruiken voor activiteiten als bijvoorbeeld openlucht voorlees-tuin. Door het plaatsen van meerdere Flower Towers ontstaan ontmoetings- en speelplekken voor buurtbewoners, kinderen en Pier 80 medewerkers. De exotische kruiden en beplanting versterken de identiteit van Het Visserijplein. De geurende beplanting kan helpen de marktlucht te verdrijven.