Bloemhof Rotterdam

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Bloemhof Rotterdam, Groene kansen voor de buurt

SL studio is gevraagd door het Atelier van de Rijksbouwmeester een groenvisie voor de wijk Bloemhof te ontwikkelen. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het project ‘Oog voor de buurt, ontwerpkracht in de aandachtswijken’. SL studio maakt deel uit van een multidisplinair team bestaande uit DAF architecten, CONCEPT0031 en Gentlemen Architecture. Elk buro richt zich op een specifiek vraagstuk als openbaar groen, woningvoorraad en verkeer.

In het project ‘Oog voor de buurt’ kan vanuit een aandachtswijk door gemeenten zelf, woningcorporaties en bewoners een vraag worden neergelegd bij het Atelier van de Rijksbouwmeester. Het Atelier zet vervolgens expertise van ontwerpend onderzoekers in. De projecten hebben tot doel om in korte tijd te komen tot een visie waarvan onderdelen op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Voor de wijk Bloemhof is het vraagstuk ‘Bewoners terug op straat’ geformuleerd door woningcorporatie Woonstad Rotterdam en de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

SL studio zal de groenvisie i.s.m. met ontwerperscollectief KRACHTGROEN ontwikkelen.

Meer informatie over het project ‘Oog voor de buurt’:
http://www.rgd.nl/onderwerpen/themas/architectuurbeleid/aandachtswijken/