Daktuin Ziekenhuis

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Healing Garden met theekassen voor Medisch Centrum Haaglanden

Daklandschap voor revalidatie
Uit onderzoek is gebleken dat ziekenhuis patienten sneller genezen en minder
pijn ervaren als ze (uit)zicht hebben op groen. Nog beter is als groen, beplanting
ook fysiek aanwezig is in wachtruimten, behandelkamers en slaapzalen. Daarnaast
verbeteren planten binnen het ziekenhuis de luchtkwaliteit. De uitstoot van apparatuur
en weekmakers in materialen worden opgevangen door beplanting en
omgezet in zuurstof.

Het MCH wil extensieve mos-sedum daken aanleggen. Ons voorstel bestaat uit
een gedeeltelijk intensief beplant daklandschap waarop een thee-kas en een
revalidatie kas voor de fysiotherapeuten-maatschap is geplaatst. De beplanting
en materialering van het dak loopt door in de kassen waardoor patienten die niet
naar buiten kunnen toch een zo sterk mogelijke buitensensatie kunnen ervaren.
In de thee-kas bestaat de mogelijkheid voor patienten en bezoekers hun eigen
munt plukken. Het daklandschap bestaat uit een sterk grafisch patroon van banen
beplanting en verharding. Dit patroon is ook van bovenaf voor mensen die op het
dak uitkijken goed waarneembaar.

concept i.s.m. met Het Daklab / Consolidated