ECO-Wall club Watt

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Vraagstuk vertikaal groen
Vertikaal groen kan een bijzondere rol vervullen voor de ecologie, biodiversiteit en klimaatvraagstukken van steden. Het groen isoleert wanden en kan als waterretentie dienen. In het vertikale vlak kunnen ook meer kwestbare planten worden toegepast die in het platte vlak eerder onder de voet worden gelopen.

Door ruimtegebrek in steden moet worden gezocht naar nieuwe innovatieve manieren om groen en speelruimte te creeëren. Vertikaal groen wordt nu nog veel toegepast als kijkgroen. Dit draagt uiteraard bij aan een groenbeleving van stadsbewoners, echter vertikale vlakken in de stad kunnen ook een verlengstuk zijn van de sociale ruimte in de stad. Door te zoeken naar gebruiksmogelijkheden

Concept Eco Wall, speel en natuurwand
Clubb Watt is de opvolger van Nighttown, een Danceclub en Poppodium met een duurzaam profiel. Het gebouw van Club Watt grenst aan een klein omsloten wijkparkje aan de West-Kruiskade, midden in Rotterdams China-Town. De kale, bijna 20 meter lange wand moet een ‘groene’ uitstraling krijgen en het park verrijken. De groene wand is geïnterpreteerd als een Ecologische Wand. De Eco Wall moet de stedelijke biodiversiteit ondersteunen en tegelijkertijd zit, speel en rustruimte bieden. Van de wand moet een participerende werking uitgaan. Door zitgelegenheid, klim-en speelwanden en eetbare kruiden in de wand op te nemen wordt de wand een drie-dimensionale voortzetting van de fysieke én sociale ruimte van het park.

De wand zal vooral met bijen, hommel en vlinderaantrekkende beplanting worden ingericht. Kruiden, zoals munt, die in cocktails gebruikt worden kunnen ter hoogte van het cafeterras worden toegepast. Er worden 3 ‘harde’ wanden ingericht; De klimwand; een klimrek voor kleine kinderen en klimgrepen voor jongeren. De bijenwand; een rekkenwand met bijenkasten en nestelruimte vanaf 2 meter hoogte. De vogelwand; een rekkenwand waarin vogelkasten zijn opgenomen voor kwetsbare stadsvogels. De wanden zijn educatief en worden onderhouden door de in het park gevestigde wijktuin.

Water dat op het dak wordt opgevangen wordt gebruikt voor de irrigatie van de wand. Een bassin of vijver aan de voet van de wand dient als wateropslag en vijver voor amfibieën en waterplanten. Stapstenen door de vijver maken deze vijvers tot spannende speelroute.

Wijkpark ‘t Oude Westen, meer speelgroen met weinig ruimte
Het wijkpark is gelegen in een kinderrijke oude stadswijk in Rotterdam met zeer weinig groen en opbare ruimte van betekenis. Deze wand is een vertikale voortzetting van het park. De vormgeving van de wand is niet alleen gericht op kinderen maar op alle generaties waardoor het een ontmoetingsplek wordt waar kinderen en volwassenen kunnen genieten, spelen en leren van de natuur.