KoningspleinTilburg

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Eervolle Vermelding!
Voor visie van KRACHTGROEN op de toekomst van het Koningsplein in Tilburg

Na een ontwerpmarathon van 24 uur en een levendig slotdebat heeft de inzending van ons ontwerperscollectief Krachtgroen een eervolle vermelding ontvangen. Volgens de jury was het een nek-aan-nek race tussen het ontwerp van Krachtgroen en dat van team Saaj. Er was slechts één prijs te vergeven maar speciaal voor onze inzending is de eervolle vermelding in het leven geroepen. De jury roemde de durf van KRACHTGROEN buiten de betreden paden te treden en vanuit het doorgronden van de factoren tijd en context te komen tot verfrissende toekomstscenario’s.

Het jury-oordeel over onze strategie:
“De extreme scenario’s die Krachtgroen voor het Koningsplein heeft ontwikkeld, ervaren de leden van de jury als prikkelend. Alledrie de thema’s zijn interessante benaderingen en schetsen mogelijkheden voor de invulling van het plein. De benadering getuigt van de veranderende rol van de stedenbouwkundige / landschapsontwerper: eerst kijken naar de context en de tijd proberen te doorgronden, zonder meteen met dé oplossing te komen. Het team heeft het aangedurfd buiten de betreden paden te treden en heeft enkele verfrissende scenario’s neergelegd voor het Koningsplein.”

http://www.krachtgroen.nl/
http://www.castonline.nl/node/492