Gebiedsvisie Ouddorp

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Gebiedsvisie Ouddorp – Verbinden van Dorp en Kust

Ouddorp, gelegen op Goeree Overflakkee, is een toeristisch dorp dat door twee wegen wordt gescheiden van de kust. Deze zone tussen het dorp en het strand heeft momenteel weinig identiteit en ruimtelijke kwaliteit en blokkeert fysiek en visueel de toegang tot de duinen en het strand. Deze zone moet getransformeerd worden tot een aantrekkelijk gebied dat verbindt; wandelroutes en kleinere ommetjes voor zowel bewoners als toeristen en hoogwaardige aantrekkelijke culturele en toeristische voorzieningen die bezoekers momenteel missen. De transformatie moet bijdragen aan het versterken van de identiteit van Ouddorp als badplaats.

De kracht van de Kop van Goeree is de aanwezigheid van kleinschalig cultuurlandschap én bijzonder natuurlandschap in de duinen met in het bijzonder het natuurgebied de Kwade Hoek. Ouddorp heeft een bezonder cultuurlandschap met schurvelingen en kleinschalige akkers waar van oudsher bloemzaad werd en wordt verbouwd. Bij een bezoek aan het gebied zijn deze kwaliteiten nog niet genoeg beleefbaar en zichtbaar. In de ontwikkelde visie voor Ouddorp en de Kop van Goeree wordt ingezet op het versterken van en beleefbaar maken van deze twee landschappen; De Tuinen van Goeree en de Duinen van Goeree. De Tuinen staan voor het beleven proeven en plukken van lokale agrarische cultuur in de ‘Tuinen’ zoals plukakkers en heemtuinen speelgaarden. De Duinen staan voor beleven van wilde natuur en avontuur met klimduinen, boomkroonpaden en uitkijktorens over de duinen en de zee. In de visie wordt de vrijheidsweg van een gesloten groene tunnel getranformeerd naar een ‘parkway’ die doorkijkjes biedt naar de kleurrijke Tuinen aan de ene kant van de weg en brede opgangen naar zee van speelduinen aan de andere zijde. De Vrijheidsweg wordt zo een verbinding in plaats van een scheiding waar de contrasten van het natuur- en cultuurlandschap actief kunnen worden beleefd.

In opdracht van de Veero & Gemeente Goedereede