Gezonde groene stad

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Krachtgroen heeft in het kader van de stedelijke vergroeningsopgave van de gemeente Rotterdam opnieuw opdracht gekregen om in 2015/2016 stenige wijken te vergroenen samen met bewoners en lokale maatschappelijke organisaties. De vergroening heeft tot doel het leefklimaat in de stad en de gezondheid van de stadsbewoners te verbeteren. Door groene kansen, behoeften en wensen samen in kaart te brengen en lokale groene initiatieven te ondersteunen kan het groen in wijken samen met bewoners worden verrijkt en uitgebreid. We werken in Rotterdam Zuid in de wijken Bloemhof en Hillesluis en in Rotterdam West in Delfshaven. Onze focus ligt momenteel o.a. op het gebied rond het Stichtseplein & Drentsestraat en een groen zorglint in Delfshaven.

Voor meer informatie: www.krachtgroen.nl