Grevelingen eco-logisch

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Prijswinnend ontwerp nieuwe visie op recreatie en landschapsontwikkeling

De toekomst van de Grevelingen
De Grevelingen, het grootste zoutwatermeer van Europa, is gelegen op 45 autominuten van Rotterdam. Ondanks de nabijheid van het natuur- en recreatiegebied trekt het gebied steeds minder dag en verblijfstoerisme. Bezoekers zijn onbekend met de kwaliteiten van het gebied en De Grevelingen heeft een onduidelijk imago. Het gebied heeft veel kwaliteiten maar deze zijn vaak onzichtbaar en niet makkelijk te ontdekken bij een bezoek aan het gebied. Met het terugbrengen van het de getijdewerking zal de waternatuur verbeteren en het water helder worden. Dit biedt kansen voor de watercultuur, duik- en watersport. Met de terugkomst van het getij kan aan de brouwersdam een getijde centrale worden gerealiseerd. De potentiële waarde en sluimerende kwaliteiten van het gebied moeten worden onderzocht en zodanig worden versterkt en ingezet zodat verschillende doelgroepen deze kwaliteiten kunnen ervaren.

visie
Het Grevelingenmeer is niet alleen belangrijk als watersportgebied. Het meer is een kraamkamer voor vogels die er overwinteren en speelt een grote rol in de lokale economie met haar watercultuur van mosselen en oesters. Rond het meer is een enorm agrarisch achterland met weidse en ongenaakbare akkers. Het agrarische achterland en water-cultuur zijn of onzichtbaar of ontoegankelijk of onaantrekkelijk. Zowel het agrarische achterland als de watercultuur spelen daardoor nauwelijks een rol in het toerisme zowel economisch als in de ruimtelijke zin terwijl ze een belangrijk drager zijn van het gebied. Door toerisme en agrarische functies samen te laten werken kan het gebied haar identiteit versterken en nieuw toerisme ontwikkelen rond; kamperen bij de boer, streekprocucten en zelf voedsel oogsten en plukken. De unieke slikken en enkele vogelbroedeilanden lijden onder eenzelfde onzichtbaarheid en onbereikbaarheid. De Slikken zijn nauwelijks toegankelijk. Er moet een evenwicht gevonden worden tussen natuurbescherming en natuurbeleving. Enkele slikken moeten beperkt toegankelijk kunnen worden gemaakt andere blijven gesloten voor publiek.

Kwaliteiten
De Grevelingen heeft een uniek landschap, het combineert binnenwater en zee, natuurlandschap en cultuurlandschap in het achterland, watersporters en vogelaars. Deze bijzondere combinatie van kwaliteiten wordt echter nauwelijks ervaren. Bezoekers bevinden zich het grootste gedeelte van een verblijf voor óf achter de ringdijk die het meer omsluit én afsluit. Water en achterland lijken en zijn vaak ontoegankelijk. Bezoekers raken gedesoriënteerd en weten niet waar zich ‘de’ plekjes bevinden.

Lijnen in het landschap – Verbindingen tussen water en land
In dit voorstel worden zones langs lijnen ontwikkeld die land en water verbinden. Deze zones bevinden zich op plekken van betekenis en potentie. Er komen voorzieningen voor recreatie aan het water en in het achterland. Aan de zones worden thema’s gehangen die inspelen op de specifieke aanwezige kwaliteiten en gewenste identiteit van de zone. Deze thema’s spreken verschillende doelgroepen aan. Bijvoorbeeld eetbare landschappen waar jong en oud op water- en landakkers mogen oogsten. De thema’s versterken de band tussen de bewoners/bedrijven en de recreanten. Fysieke voorzieningen binnen de zones worden geregisseerd, de druk op de ‘tussengebieden’ wordt zo beperkt.

De thematische lijnen in het landschap, die gemarkeerd worden door ‘dijkmarks’, met een informatieve- en recreatieve functie, bieden voor verschillende soorten bezoekers recreatieve ervaringen. Ze zijn soms gericht op natuurbeleving voor gezinnen waarin bespeelbaarheid en interactie centraal staat. Andere zones richten zich meer het eetbare landschap en het zelf oogsten van lokale producten en kennismaking met de agrarische functie van het land. Weer andere zones richten zich op de ‘wellness’ trend. Het ontspannen in de slikkenspa en verblijven in eco-lodges.

Binnen de ‘lijnen’ of zones kunnen recreatie- en agrarische ondernemers en natuurorganisaties kleinschalige ingrepen doen in het landschap. Tussen de zones blijft het landschap open en weids, zo onstaat een afwisseling tussen het typische ongenaakbare grootschalige landschap en herkenbare meer toegankelijkere zones waarin de toeristen kunnen verblijven en recreeren.