August Allebéplein

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Garden City Patio’s – Redefining public space
Inzending Prijsvraag Prix de Rome

Open structuur van de Tuinstad
De ruimtelijke structuur van de Tuinstad staat onder druk. De open stempelstructuur met de ongedefinieerde tussenruimten van de moderne tuinsteden wordt gezien als een van de oorzaken van de problemen die deze woongebieden kennen. Zo ook in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. Het August Allebeplein is dan ook in loop der jaren dichtgeslibd. De oorspronkelijke openheid heeft plaats gemaakt voor ambiguïteit. De randen worden half dicht gebouwd maar de oriëntatie van de gebouwen blijft onduidelijk.

In plaats van terug te keren naar het concept van het gesloten bouwblok moet worden gezocht naar een pleinontwerp dat de oorspronkelijke kracht van het plein, nl. de openheid en ruimtelijkheid, versterkt maar ook intieme plekken weet te creëren waar ruimte is voor een gedifferentieerd programma en groene ruimte met een hoge esthetische kwaliteit en gebruikswaarde.

Groene Patio’s en Greenhouses
In dit voorstel wordt het plein gestript tot haar oorspronkelijke bebouwing deze vormen de monumentale structuur van het plein. Als een barcode wordt het programma over het plein gelegd. Ipv het programma als dozen op het plein te plaatsen, wordt het programma in het plein verzonken. Verdiepte Groene Patio’s met elk een eigen identiteit door onderscheidende beplanting en materialisering geven toegang en licht tot winkels, culturele centra en garages onder het pleindak. Het plein behoudt hierdoor op maaiveldniveau haar openheid en originele structuur, maar biedt tegelijkertijd intieme en meer besloten tuinen en parkjes verzonken in het plein. Groene Kassen met bijzondere functies als badhuizen, Souk en de Moskee zijn de enige nieuwe architectonische toevoegingen op het plein. Door hun transparantie en luchtigheid concurreren ze niet met de oorspronkelijke bebouwing maar fungeren ze als verlichtingsbakens op het plein. Ze zorgen in de avond voor meer sociale veiligheid, sfeer en levendigheid.

http://www.pleinallebeja.nl/