Korendijk Hoeksche Waard

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Cultuurhistorische waardekaart Korendijk Hoeksche Waard

De gemeente Korendijk, de kop van de Hoeksche Waard, heeft opdracht gegeven de cultuurhistorische elementen en ensembles in kaart te brengen en waarderen. Zo kan bij ruimtelijke ontwikkelingen de cultuurhistorische kwaliteit van het landschap worden gewaarborgd. Dorp Stad & Land voert deze opdracht uit voor de gemeente Korendijk. SL studio is gevraagd hiervoor landschappelijke elementen in kaart brengen.