Land InZicht

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Relatie tussen landschap en artefact

Land InZicht geeft inzicht in de gelaagde ontwikkeling van de Nederlandse landschappen en hun specifieke kenmerken en ruimtelijke elementen. Door artefacten en bouwwerken te ontleden in hun samenhang met het landschap wordt duidelijk hoe gemaakt landschap en object in relatie tot elkaar staan. Het boek is bedoeld als introductie op de landschapsarchitectuur voor architecten, stedenbouwers en geïnteresseerde leken. Het wordt gebruikt in het Bachelor Onderwijs en in de Minors & Masters van de Leerstoel Landschapsarchitectuur.

In het boek worden de traditionele cultuur- en natuurlandschappen behandelt maar ook relatief jonge ‘banale’ landschappen als kassen-, haven- en snelwegenlandschappen worden op dezelfde wijze ontleed en geanalyseerd. De samenhang en wisselwerking tussen natuurlijke, cultuurlijke en stedelijke ontwikkelingsfase wordt getoond dit werpt een nieuwe blik op de betekenis van landschappelijke kwaliteit.

Van elk landschap wordt de samenhang tussen de verschillende lagen van het landschap getoond. Daarbij wordt ook de techniek van het landschap verklaard.Vervolgens worden ruimtelijke kenmerken als ritmiek, mate van openheid en typische ruimtelijke elementen als bebouwings en beplantingskenmerken getoond en hun verhouding tot elkaar en het landschap.

Landschap als drager

Het boek heeft tot doel de attitude van ontwerpers ten aanzien van het landschap te veranderen. Ontwerpers moeten zich bewuster worden van de context, zowel ruimtelijk, historisch en cultureel. Het landschap dient te worden beschouwd als drager van ruimtelijke interventies en niet als blank canvas. Zo kan in een landschap worden gewerkt zonder de unieke kenmerken en het karakter geweld aan te doen en/of zelfs te versterken. Hiertoe worden per landschap enkele artefacten en architectonische objecten/bewerkingen in of van het landschap geanalyseerd. In de projectanalyses wordt de specifieke relatie tot het landschap ontleed op verschillende aspecten als orientatie, vorm, schaal en beeldtypen.

Onderzoek en publicatie i.s.m. Inge Bobbink / Leerstoel Landschapsarchitectuur – TU Delft