De Klepperstee

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Transformatie van klassiek huisjespark naar natuurlijk landschapspark

Het recreatiepark De Klepperstee is gelegen op Goeree-Overflakkee in Ouddorp. Het park kent een klassieke huisjespark opzet met een rechte verkavelingstructuur. De kavels worden van elkaar gescheiden door hagen en zandwallen. Deze zijn typisch voor dit landschap waar voor de ontginning schurvelingen zijn aangelegd. De directie van het park wil het park aanpassen aan de veranderende behoeften van de toeristen en wil zich meer onderscheiden van de klassieke huisjesparken en zowel landschap als huisjes verduurzamen.

Aansluiting op het omringende cultuur- en natuurlandschap
Toeristen zoeken tegenwoordig een meer authentieke ervaring van landschap en lokale cultuur. In plaats van een generiek parklandschap aan te leggen wordt aansluiting gezocht met het omringende landschap. Rond Ouddorp bevinden zich duinen, bossen en akkers. Het park moet aansluiten op het ervaren van de verschillende landschappen die de bezoeker doorkruist op zijn weg naar de Klepperstee.

Bij binnenkomst wordt het ontvangst gebied met centrale voorzieningen getransformeerd tot ‘dorpsplein’ met omringende eetbare speelakkers. Vervolgens kan de bezoeker kiezen uit een verblijf in het duinlandschap, met privĂ©-kavels in een duinpan, of kiezen voor het meer open bespeelbare boslandschap. Beide landschappen zijn gericht op verschillende soorten bezoekers. Het duinlandschap met verzonken duinchalet sluit meer aan op de behoefte van ouderen en stellen die meer privacy zoeken. Het boslandschap met boshutten sluit meer aan op de behoefte van gezinnen met jongere kinderen.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van inheemse beplanting waardoor de biodiversiteit wordt gestimuleerd.