Schieveense Polder

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Schieveense Polder – Ontdek het Landleven

In opdracht van de provincie Zuid-Holland werkt SL studio samen met ontwerperscollectief Krachtgroen aan een nieuwe visie voor de polder Schieveen, de laatste niet-verstedelijkte polder van Rotterdam. In de visie wordt gezocht naar een ontwikkelingsstrategie voor het gebied waarin plaats is voor Natte weidevogelnatuur, agrarische gebruik én recreatie voor de stedelingen. Het versterken en beleven van deze drie programma’s zijn het uitgangspunt voor het plan. Voor het gebied was door het OBR en Natuurmonumenten een ontwerp gemaakt voor een bedrijventerrein in combinatie met nieuwe natte natuur. Dit zeer tegen de zin van de agrariers en bewoners van de polder. Door de crisis heeft Rotterdam besloten de komende 20 jaar in ieder geval geen bedrijventerrein te ontwikkelen in het gebied. Nu wordt gezocht naar een nieuwe ruimtelijke visie en inrichting en mogelijke samenwerking tussen de boeren, de bewoners en natuurorganisaties. Krachtgroen ontwikkelt samen met deze partijen een toekomstplan voor de Polder waarin natuur, landleven en recreatie leiden tot een verrijking van het gebied.