Uitbreiding Campagne

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Tuinpaviljoen in een cultuurhistorische context

Reclameburo Campagne is gevestigd in een oude stal met voorhuis en koetshuis gelegen aan de Charloisse Lagedijk op de grens van Rotterdam en Barendrecht. De locatie is bijzonder door haar ligging in het laatste stukje cultuurlandschap, een dijk met lintbebouwing, ingeklemd tussen de snelweg en tuinwijk Slinge. Door een fusie groeide het buro uit haar behuizing. In eerste instantie werd door de opdrachtgever gedacht aan een los directie-paviljoen in de grote tuin op het erf. Na onderzoek van het programma, de context en de massa werd gezocht naar een element dat de stal, (het hoofdgebouw) en het koetshuis (de fotostudio) met elkaar zou verbinden waarbij de ruimtelijkheid van de tuinen en het historische karakter van de bebouwing beter tot haar recht zou komen. Het nieuwe element zou het erf scheiden in een privétuin van de eigenaar die in het voorhuis woont en de kantoortuin die tevens het entreegebied vormt.

Confrontatie oud en nieuw

De nieuwe uitbreiding moest letterlijk en figuurlijk los staan van de bestaande bebouwing. Gekozen is voor een abstracte witte doos met een ingetogen materialisering die zich onderscheidt van de omliggende gebouwen. Hierdoor concureert de nieuwbouw niet met de historische bebouwing en komt deze zelf beter tot haar recht. De nieuwe massa is als een U vorm om het Koesthuis gevouwen, waardoor het koesthuis wordt ingepakt in de nieuwbouw. De nieuwe entree is tegenover de kopgevel van het Koetshuis geplaatst. De ontvangstbalie is geplaatst in een doorbraak van deze kopgevel.

De massa wordt verbonden met de stal door een glazen sluisje. Hierdoor onstaan tussen nieuwbouw en de stal twee patio’s die visueel doorlopen van kantoortuin naar privétuin.

De voorgevel van het gebouw is op het zuiden georienteerd de werkruimten achter deze gevels worden tegen de zon beschermd door de lamellenpanelen en het overstek van het gevelkader. De voor- en achtergevels zijn te openen waardoor er in de zomer gebruik gemaakt worden van natuurlijke trek tussen noord- en zuidgevel.

concept en ontwerp i.s.m. architect Margreet Temme